Gamle Raadhus Scene

Årsmøte i Opera til folket

Velkommen til Gamle Rådhus Scene og Opera til Folket. Opera til Folket sin nettside er for tiden under oppdatering, og i mellomtiden publiseres våre konserter her på scenehus.no.

Vi ønsker alle våre medlemmer til ÅRSMØTE

Tid: Mandag 25. april kl 18.00
Sted: Gamle Raadhus Scene
Vil du ha sakspapirer tilsendt, send oss en mail til info@operatilfolket.no
Har du forslag til punkt j må dette være oss i hende senest 18. april kl 18.00.

Påmelding
Påmelding via info@operatilfolket.no. Frist 22. april kl 17.00 pga matbestilling. Enkel servering.

Vi liker best å starte årsmøtet med musikalsk innslag. Hvem som kommer er en overraskelse foreløpig.

Dagsorden for årsmøtet er:

a)    Godkjenning av innkalling og dagsorden
b)    Konstituering: Valg av møteleder og referent
c)    Årsrapport (ettersendes til de som ber om det)
d)    Regnskap (ettersendes til de som ber om det)
e)    Spørsmål om ansvarsfrihet for avtroppende styre
f)     Valg av medlemmer til styret
g)    Forslag til eventuelle vedtektsendringer (ingen endringer i år)
h)    Budsjett (ettersendes til de som ber om det)
i)     Valg av revisor. Forslag: Mazars AS ved Erlend Boutin
j)     Andre saker som er meldt inn
Info om Oslo Operafestival 2022 og eventuelt
Daglig leder i 100% som prøveordning i 2022.

Valg
De som stiller til gjenvalg i styret i Opera til folket 22/23 er:
Lars C. Hausken, leder
Per Christian Haugen, økonomisjef
Gjøril Songvoll, nestleder og daglig leder
Einar  Bjørge, styremedlem
Odd-Geir Gundersen, styremedlem
Stina Levvel, styremedlem
Dorina Komani, styremedlem
Hanne Olsson Slaattedal, styremedlem
Lars Askerød, styremedlem
Hans Støvern, styremedlem

Stefan Ibsen Zlatanos, styremedlem (NY)
Thomas Ruud (NY)

Hvordan bli Operamedlem
Vil du bli medlem i Opera til folket som driver Gamle Raadhus Scene for å få rimeligere billetter?
Send oss en mail til info@operatilfolket.no
Det koster kun kr 100,- en gang i livet.

Man må være medlem for å ha stemmerett på årsmøtet.

Tid 18.00
Gamle Raadhus Scene
Christiania Torv 1
Oslo 0157, Norge
+47 952 32 401