Gamle Raadhus Scene

Astrid Giæver Marvik

Velkommen til Gamle Rådhus Scene og Opera til Folket. Opera til Folket sin nettside er for tiden under oppdatering, og i mellomtiden publiseres våre konserter her på scenehus.no.

Astrid Giæver Marvik er oppvokst i Nordreisa i Nord-Troms. Hun har sin grunnutdanning på klarinett fra Universitetet i Agder med studentutveksling til det Jyske Musikkonservatorium. Mastergraden tok Astrid i musikkhistorie ved Norges musikkhøgskole, samt studie i administrasjon og ledelse.
Astrid er en aktiv kammermusiker og har flere faste ensembler. Hun har erfaring med ulike publikumsgrupper og har blant annet jobbet med bruk av klassisk musikk i barneforestillinger. Astrid interesserer seg for ulike blåseinstrumenter som leirfløyte og bukkehorn og benytter gjerne disse for å utforske klangbildet i kammermusikalsk sammenheng. Til daglig jobber Astrid  administrativt og som klarinettpedagog.
Gunnar Sama
FORRIGE
Cecilie Cathrine Ødegården
NESTE