Gamle Raadhus Scene

Knut Avenstroup Haugen

Velkommen til Gamle Rådhus Scene og Opera til Folket. Opera til Folket sin nettside er for tiden under oppdatering, og i mellomtiden publiseres våre konserter her på scenehus.no.

Knut Avenstroup Haugen studerte for å bli pianist ved konservatoriene i Agder og Utrecht, Nederland. Som en del av studiene tok han også komposisjon. Etter avsluttet pianistutdannelse fortsatte han med et hovedfagsstudium i satslære ved UiO. De siste fem årene har Knut arbeidet som komponist og verkene hans har blitt fremført ved en rekke anledninger i både Kristiansand og Oslo. Hans tonale og nærmest romantiske tonespråk har i den siste tiden gjort ham svært ettertraktet. Knut ha ogsån komponert musikken til dataspillprodusenten Funcoms nye storsatsing “Age of Conan”.
Kjerstin Løvdal
FORRIGE
Knut Stiklestad
NESTE