Gamle Raadhus Scene

Maria Vårlid

Velkommen til Gamle Rådhus Scene og Opera til Folket. Opera til Folket sin nettside er for tiden under oppdatering, og i mellomtiden publiseres våre konserter her på scenehus.no.

Maria O. Vårlid er fra Stavanger. I 2012 fikk hun studieplass ved Norges Musikkhøyskole der hun fortsetter på sin bachelor i utøvende musikk. Hun gikk første året ved Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans, med professor Jan Bjøranger.

I 2009 begynte Maria på Unge Talenter ved Barratt Dues musikkinstitutt og fikk Geir Inge Lotsberg som lærer. I 2010 ble hun medlem av Unge Musikere ved UiS institutt for musikk og dans. Maria fikk også i 2010 en plass i talentjakten til Stavanger Symfoniorkester. Dette er et nytt prosjekt som er støttet av Statoil og er en del av prosjektet morgendagens helter.
Jie Zhang
FORRIGE
Maren Myrvold
NESTE