Gamle Raadhus Scene

Roger Morland

Velkommen til Gamle Rådhus Scene og Opera til Folket. Opera til Folket sin nettside er for tiden under oppdatering, og i mellomtiden publiseres våre konserter her på scenehus.no.

Roger Morlandhar siden 2003 vært fast ansatt som bassist i Det Norske Blåseensemble. Jobben der, i tillegg til å være aktiv som frilans ved siden av, har gjort at han har jobbet med et utall forskjellige musikere i mange sjangre. Bl.a. Matthias Eick, Karl Seglem, Olga Konkova, Håvard Wiik, Petter Wettre, Arve Henriksen, Michael Wollny, Christian Wallumrød, Geir Lysne, Helge Norbakken, Torben Snekkestad, Rigmor Gustafsson, Hanne Tveter, Jan Eggum, Sigvart Dagsland, Inger Lise Rypdal, Bjørn Eidsvåg, Det Norske Kammerorkester, Barokkanerne og Den Norske Opera & Ballett.
Frode Olsen
FORRIGE
Oda Berg
NESTE